• Различни типове редуктори, което удовлетворява разни изисквания и дава възможност за различни приложения.
  • Богат избор на предавателни числа и персонализиран фланец.
  • Не се нуждае от поддръжка благодарение на висококачествените системи за смазване.
  • Възможност за големи предавтелни числа и големи въртящи моменти на изходящия вал поради високо-производителната конструкция на лагерната система.
  • Ниско ниво на шум.
  • Компактен дизайн, благодарение на иновативната конструкция “Cyclo-редуктор“, която спестява място при механичния монтаж.
  • Основната ни дейност по производство и окомплектоване на задвижвания условно може да бъде разделена в две основни направления: