Предлагаме пълно изследване на специфично задвижвне конкретно за нуждите ви:

С нашия специализиран софтуер от параметрите на готовотовото ви изделие ще достигнем чак до параметрите на зъбното зацепвне, избор на мотор и серво-управление:

 • Статичен анализ на конструкцията, избор на носещи елементи и челни греди, според основните параметри (товароподемност, скорости на подем и придвижване, междурелсие, режим на работа…) – програмен продукт „StaDyTrucks“. За блок-ходово колело използваме Геометричен, статичен и динамичен анализ на блок-ходово колело с вграден планетарен редуктор – решение на задачата за оптимално вграждане при максимален модул и минимална ширина на зъбните зацепления – програмен продукт „GeoStaDyGearIn“, а за изследване Геометрията на еволвентните зъбни предавки, механични показатели за качеството на зацепване – пълен анализ на планетарен механизъм тип 2К-Н – програмен продукт „HelioGEOM“. Към него прилагаме още Анализ и оптимизация на четирикратен полиспаст (4х1), който моделира геометрия на движението и изследва динамиката в реално време (изследване на критичните ъгли, разстояние между клонове на въжето, точката на допир(ако има такъв) между два клона на въжето, както и контактните напрежения в нея), оптимизиране центъра на тежестта на товара(определяне ексцентрицитета и дължината на въжето за посочената височина на подем, изследване функцията на реакцията на опорите в целия обхват на движение на товара и пр.) – програмен продукт „GeoStaDy4x1“
 1. Анализ на редуктора:

Според обороти и въртящ момент на изходящия вал, съобразено с налични фланци на закрепвне и други специфични подробности предлагаме два основни типа редуктори – Изследването е в две основни направления – при подемен механизъм и при задвижващ, предвид вида на кривите, обуславящи усилията, които пораждат изследваните параметри:

 •  Планетарен редуктор с 1,2 или 3 степени, максимално балансиран от 3 планетни колела на степен. Произвеждаме го от:
  •  високочествена стомана, циментована в най-модерно оборудване
  • от високотехнологична три-компонентна пластмаса с твърдост , отговаряща на 72 HRC.

Патентовано е вграждането на редуктора в детайла предаващ изходящия въртящ момент, като авторския ни софтуер оптимизира парметрите на редуктора и доказва,че вграждането е допустимо при всички случаи, когато се изпълнят якостните условия за задвижвания механизъм:

 блок-ходово колело, задвижващо на кранова количка nа 100t телфер със сорост 20 m/min.;
 барабана на телфер с товароподемност 100t в изпълнение с четирикратен полиспаст на окачвчнето;
 автоматична вратичка за контрол н достъп – корпуса на вратичкта е директно изходящия вал на редуктора и при изпълнение от високотехнологична пластмаса единствения шум от вратичката е упора в крайни точки.

Цикло-редуктор
Цикло-редуктор
 • Цикло-редуктор – Иновативно решение за трансмисии с много голямо предавателно число – в една степен над 100, водещо до минимизиране размерите и теглото на конструкцията. Той е в основата на проектиране на нашите безлуфтови предавки, а при изработка от високотехнолична пластмса е практически безшумен.

Основни приложения при куплиране с нисковолтови(12 V или 24 V) трифазни серво-мотори и интелигентно серво-управление, проиводство на нашите партньори от ЕлИнвентÒ:

 автомобината индустрия – Минимизирани размери на задвижвания с вграден редуктор в детайла, предавщ изходящия въртящ момент;
 Изпълнителни механизми в системите за контрол на достъп – турникети, автоматични врати, бариери и пр. – с компактните си размери и практически безшумни, предполагат елегантен дизайн и възможност за монтаж в най-луксозните офиси.

2. Електромоторите, изпозвани за нашите задвижвания, условно разделяме на следните групи

Сервомотор
 • Постоянно-токови – лесни са за управление и намират приложение в нискобюджетните изделия. Основен недостатък е поддръжката;
 • Асинхронни – основно приложение в високомоментни задвижвания без прецизен контрол на позицията;
 • Променливо-токови серво-мотори – висока точност при позиция и контрол на оборотите и голям въртящ момент при големи скорости.

3. Серво-управления:

След като анализирхме и проектирахме вашето задвижване в контекста на специфичните ви потребности, избрахме точния двигател е ред да предложим за него серво-управления от нашите партньори ЕлИнвент – България и HNC Electric Ltd. – Китай:

Сервоуправления
 • Серво-задвижвания ELAS
 • Серво-задвижвания и мотори HNC
 • Серво-управление за нисковолтови постоянно- или променливо-токови серво-мотори.