История – резюме реализирани проекти

 1. 1993 -1995
 1. Ретрофит на 16 машини МС 032 със система FANUC 6M в инструментални производства – нова механика за задвижване на кръговите оси (въртящите маси) със зъбно-ремъчни безлуфтови предавки, реконструиране механиката на скоростна кутия ШПИНДЕЛ за достигане до 8000 rpm, инсталация на системен софтуер “system M9C” за интерполация по 5 оси (три линейни и 2 кръгови – X, Y, Z, A, C) и пр.

2. 5-осни САМ-стратегии и постпроцесор – HSM (High Speed Machining) за производство на електроди за ерузиране на инструментална екипировка при производство на твърдосплавни пластини.

1995 – 1998

5-осни САМ-стратегии и постпроцесор – HSM (HighSpeed Machining) за производство на държачи за твърдосплавни пластини.

1997 –

Ретрофит на периферни шлайф-центри – WAIDA (FANUC11M с интегриран контролер за управление на робот за зареждане/ разреждане) и WENDT (собствено CNC с външно специализирано РС-управление на робот ADEPT за зареждане/ разреждане).

2006 –

 1. Проектиране и конструкции на портални 3-, 4- и 5- осни машини със CNC и серво-задвижвания, специализирани машини, подемници, траспортьори, палетизатори, роботизини линии и пр. Обучения.Фрезова машина с 4-та и 5-та въртящи оси – тип “Глава-Глава”

2. Иновации в подемно-транспортната техника

Статичен и динамичен анализ на челна греда(товароносимост 500 kN) и блок-ходово колело(товароносимост 250 kN) с вграден планетарен редуктор в колелато.

Статичен и динамичен анализ на кранова количка с товароносимост 1000 kN, специално пригодена за изнесен реверсивен блок на 4х, 6х или 8х полиспаст.

2010 –

 1. Уникални метални конструкции със специално предназначение.
 2. Транспортен палет за специални детайли
 3. CCTS 2×1500 kVA колабиращ до компактна форма за оптимално транспортиране в празно състояние
 1. 2013 – 2014
  1. Линейни и кръгови задвижвания на CNC-машини, CAM/CAE, postprocessing, …
  2. Синхронизирано управление чрез безлуфтова предавка, осъществена с двойки “Зъбни ремък-колело”.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е CruiserFuelControl_v3-1024x717.png
3. Подаването “ГАЗ” при управление на двуместен самолет от двамата пилоти.

2014 –

Ретрофит на 3-осна, 4-шпинделна

 1. Специализирана машина Reichenbacher”със CNC-управление Siememens 810W, с възможност за едновременна работа на повече от един инструмента.
 2. Визуализация на специалния пост-процесор при класическа три-оснa интерполация

2015 –

Ретрофит на 3-осна, Мулти-шпинделна фрезово-пробивнаспециализирана машина за плоскости “Morbidelli”със CNC-управление последно поколение Siemens 808D, свъзможност за вертикално и хоризонтално пробиване с мулти-шпинделни глави и фрезова обработка – главен шпиндел с инструментална смяна и 3-осна интерполация.

Пригоден е специализиран САМ продукт за хоризонтално-пробивни цикли, собствена разработка – BHSM_CAM®-Horizontal Tool Drilling

2016 –

Развитие на специализирания САМ до универсален продукт за мултишпинделни пробивни цикли и пробивно-фрезови обработки, добавяне на управляващи цикли за специфични отрезни инструменти и фрезоване на канали с тях: BHSM_CAM® v2 – Multi-Tool machining

Акцентиране върху специфични, уникални по своята функционалност машини за специализирани комплексни обработки с комбинация от разни типове инструменти: BHSM_CAM® v3 – Complex machining