Сертификат за оторизиран сервиз на HNC Electric
Сертификат за обслужване на продуктите на PILOMAT S.r.l.